top of page

משפחת המרגלים

358395667_662174819275100_2083332310095269924_n.jpg

ישראל 2023 | 72 דקות

אברהים ואינשראח שאהין גויסו בידי המודיעין הישראלי בתום מלחמת ששת הימים. תוך זמן קצר, וללא ידיעת המודיעין הישראלי, בני הזוג גייסו לאופרציה את שלושת ילדיהם – נביל, מוחמד ועדאל. במשך שבע שנים מסרה המשפחה לישראל תמונות ומידע על מצרים. לאחר מלחמת יום כיפור נחשף תא הריגול המשפחתי בפרשה שהפכה למשפט מתוקשר ונחקקה כסיפור הבגידה הגדול בתולדות מצרים. בני המשפחה נכלאו בתנאים קשים ועברו עינויים, והאב אברהים נתלה. במבצע סודי הצליחו אינשראח וילדיה לברוח לישראל. הם התגיירו, שינו את שמותיהם לדינה, יוסי, חיים ורפי בן־דוד, השתקעו בבת־ים ויצאו לחיים חדשים, אנונימיים. זה

הזמן לספר את סיפורם.

השתתף בפסטיבל הקולנוע ירושלים בתחרות לקולנוע ישראלי תיעודי

בימוי: רפאל בלולו

 הפקה: טי.טי.וי

אנימציה: משי קופלביץ

bottom of page