top of page

*הכינה ריחאנה (2015)

תוך כדי דפדוף בעיתון נתקלתי בכתבה על ריחאנה ג'בארי, צעירה איראנית שהוצאה להורג כי ניסתה להגן על עצמה מבכיר איראני שתקף אותה מינית.
אז את ריחאנה כבר אי אפשר להציל, אבל לפחות יש לי איזו תקווה שהיא מקננת על ראשו של הבכיר האיראני עד עצם היום הזה....

bottom of page