top of page

*136514 (2019)

איורים שיצרתי לספר שכתבה ליחי גרשט.

ליחי פנתה אלי וביקשה שאאייר לה את הסיפור שכתבה, היא ביקשה שהאיורים יהיו בשחור לבן וחוץ מזה נתנה לי חופש לעוף עם הדמיון אל מול הטקסט. מצורפים כמה עמודים נבחרים מתוך הספר.
 

bottom of page